NYT FRA BESTYRELSEN AUGUST 2019

Arbejdende udvalg
Gode frivillige kræfter i CCH inviterer til frivilligfest den 30/8 eller 6/9. Afstemning om dato udløber 21/8.

Mange yder et stort frivilligt bidrag i klubben og det er helt afgørende for klubbens aktiviteter internt og mulighed for at tjene penge ved at arrangere løb.

Til trods for de gode kræfter i CCH har vi tilbagevendende udfordringer med at få frivillige nok til vores aktiviteter. Bestyrelsen har derfor i dette efterår fokus på, hvordan vi løser dette problem.

Vi har to muligheder – enten finder vi nøglen til motivation for at flere vil bidrage med frivillige indsatser – eller vi reducerer klubbens aktiviteter.

Årets afvikling af Nordjylland Rundt er et godt eksempel på ovenstående. Vores fortjeneste er omkring 40.000,- for afvikling af løbet. Vores udfordring med at stille med nok frivillige var så stor, at vi overvejer om vi fortsat skal deltage i denne aktivitet.

Vi overvejer at indføre pointsystem for frivillig deltagelse i klubaktivitet svarende til Dana Cups system, hvor point kan bruges til at betale for deltagelse i aktivitet med egenbetaling. Vi vil i løbet af efteråret gennemføre en meningsmåling i klubben om frivillighed og pointsystem.

I mellemtiden vil vi benytte anledningen til en stor tak for den store indsats i vores udvalg, hos vores trænere og kaptajner, sporbyggere og alle jer der bare giver en hånd, når der er brug for det!

Kontingentrestance for 2019
Der udsendes igen mails om kontingentrestance med opfordring til, at man indenfor 14 dage betaler som aktivt eller passivt medlem eller afleverer sit tøj på Teglvej 29, Hjørring. Vi har aktuelt 225 betalende medlemmer.

Aktiviteter i CCH
21/08/19          Sommercup i Tversted
12/09/19          Klubmesterskab
13/09/19          Klubtur til Silkeborg

Vi ses på cyklerne 🙂