CCH’S KLUBFEST 2018

Igen i år blev klubfesten afholdt i efterårsmørket og med deltagelse af hyggelige og glade medlemmer. Vi var 46 i alt – ligeligt fordelt på Landevej og MTB. Festen blev i år afholdt i DanaCup centret, som også leverede maden. Gæsterne gav udtryk for stor tilfredshed med de tre retter og særligt den hjemmelavede is […]

NYT FRA BESTYRELSEN MAJ 2018

Arbejdende udvalg Vi har op til dette bestyrelsesmøde modtaget det første referat fra et arbejdende udvalg – nemlig Koordineringsudvalget for MTB-kaptajner. Udvalget har fremsendt referat af udvalgsmøde til Bestyrelsen mhp. beslutning om nyt starttidspunkt for MTB-træningen, samt til information om fremtidige kurser til MTB kaptajner. Udvalget har samtidig udpeget en kontaktperson til bestyrelsen. Vi har […]

NYT FRA BESTYRELSEN

Vi har nu holdt første ordinære bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse. Her har vi besluttet at øge informationsstrømmen til klubbens medlemmer. Vi udsender derfor ”Nyt fra bestyrelsen” efter hvert bestyrelsesmøde. Vi offentliggør desuden dagsorden nogle dage inden kommende bestyrelsesmøde. Du kan finde informationerne på klubbens hjemmeside. Du kan følge vores arbejde Du kan finde oplysning […]

MTB begyndertræning – kun for damer!

Du har mountainbike og cykelhjelm, men har måske tænkt, at du er bange for at vælte, bange for ikke at kunne følge med eller måske bare usikker på hvordan man skifter gear eller hvilke pedaler du skal bruge. Torsdag den 5. april kl 19 starter vi et MTB-hold kun for kvinder. Vi begynder på brede […]

NYT FRA BESTYRELSEN

Vi har konstitueret os i den nye bestyrelse og har taget hul på planlægning af klubbens omlægning til udvalgsstruktur. Vores målsætning er, at vi i det første år får nedsat og igangsat arbejdende udvalg og at vi indenfor to år har selvkørende udvalg, der refererer til bestyrelsen. Du kan følge vores arbejde Du kan følge […]