CCH afholder generalforsamling onsdag den 26. januar 2022 kl. 19.00

CCH afholder generalforsamling onssdag den 26. januar 2022 kl. 19.00 Halvorsminde Ungdomsskole – hvis ellers smittetallene tillader det.

Hvis smitten stadig er høj sidst januar bliver den afholdt via Teams som generalforsamlingen i 2021 (evt. yderligere info vil blive fremsendt)

Forslag som ønskes forelagt på generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen. Endelig dagsorden bekendtgøres på www.cch-hj.dk senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret har alle der er fyldt 15 år. Medlemmer under 15 år har stemmeret når de er i følge med forældre eller værge. Alle skal have betalt kontingent i 2021 og ikke have udmeldt sig.

Med sportslig hilsen
CCH – Bestyrelsen