CCH afholder generalforsamling torsdag den 28. januar 2021 kl. 19.00

CCH afholder generalforsamling torsdag den 28. januar 2021 kl. 19.00

Grundet COVID-19 afholdes generalforsamlingen denne gang på Teams (yderligere info vil blive fremsendt til medlemmer på mail)

Forslag som ønskes forelagt på generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen. Endelig dagsorden bekendtgøres på www.cch-hj.dk senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret har alle der er fyldt 15 år. Medlemmer under 15 år har stemmeret når de er i følge med forældre eller værge. Alle skal have betalt kontingent i 2020 og ikke have udmeldt sig.

Med sportslig hilsen
CCH – Bestyrelsen