Generalforsamling

CCH afholder generalforsamling mandag den 28. januar 2019 kl. 19.00 på Halvorsminde Efterskole, Halvorsmindevej 107, Hjørring.  

Forslag som ønskes forelagt på generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen. Endelig dagsorden bekendtgøres på www.cch-hj.dk senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret har alle der er fyldt 15 år. Medlemmer under 15 år har stemmeret når de er i følge med forældre eller værge. Alle skal have betalt kontingent i 2018 og ikke have udmeldt sig. 

Efter afholdt generalforsamling i foredragssalen, er der kaffe og kage i kantinen. 

 

Med sportslig hilsen

CCH – Bestyrelsen