Kørselsrefusion

Har du kørt for klubben, refunderes beløb til dækning af brændstof.

Kørsel for klubben er kørsel til kurser, møder og andre arrangementer hvor det forventes at klubben deltager.

Der udbetales ligeledes kørselsrefusion til ungdomsryttere, U25, der deltager i licensløb under DCU. Betingelsen for refusion til løb, er at der altid er minimum 2 deltagende ungdomryttere i bilen. Max årlig refusion er kr. 10.000,00. Endvidere SKAL køresedlen være underskrevet.

Takster:
Kr. 1,00 pr. km ved kørsel for klubben
Kr. 2,50 pr. km ved kørsel med trailer.

Skal du have dækket kørsel, udskriv kørselsblanket, der udfyldes og sendes til klubbens kasserer. Refusion sker én gang årligt – når blanketten er afleveret.

Kørselsblanket