Refusion af kørsel og licens

Licens

Udgifter til DCU-licens refunderes til alle ryttere under 25 år der har kørt mindst 3 licensløb under DCU.

Kørsel

Har du kørt for klubben, refunderes beløb til dækning af brændstof.

Kørsel for klubben er kørsel til kurser, møder og andre arrangementer hvor det forventes at klubben deltager.

Der udbetales ligeledes kørselsrefusion til ryttere under 30 år, der deltager i licensløb under DCU. Betingelsen for refusion til løb, er at der altid er minimum 2 deltagende ryttere under 30 år i bilen. Max årlig refusion er kr. 10.000,00. Endvidere SKAL køresedlen være underskrevet.

Takster:
Kr. 1,00 pr. km ved kørsel for klubben
Kr. 2,50 pr. km ved kørsel med trailer.

Skal du have dækket kørsel, udskriv kørselsblanket, der udfyldes og sendes til klubbens kasserer. Refusion sker én gang årligt – når blanketten er afleveret. Dette SKAL ske inden 30 november – ellers vil refusion ikke finde sted.

Kørselsblanket