Licens- og ungdomsudvalget 13/02/19 – Klubaften 25/02/19

Første møde i det samlede udvalg er nu gennemført med stort engagement og gode idéer og intentioner. Omdrejningspunktet på dette første møde var en drøftelse af hvordan vi fastholder de børn og unge vi har i klubben, hvordan vi tiltrækker flere børn og hvordan vi sikrer tilstrækkelige og kompetente trænerressourcer.

På mødet blev der taget beslutning omkring fremtidig organisering af børnetræning, aktiviteter for børn og unge, samt uddannelse til trænerne.

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har lyst til at tage en tjans med børne- og ungdomstræningen! Du vil blive klædt på til opgaven og kan have dine egne børn med til træningen.

Næste møde i udvalget er 26/08/19.

Klubaften 25/02/19

Mandag aften deltog ca. 30 medlemmer fra både landevejs- og MTB afdelingen i en klubaften med træningsinspiration leveret af fysioterapeut og cykelrytter Anders Lind, Impo.

Anders præsenterede viden om træningsfysiologi, -strategi, testning af egen form og forslag til opbygning af træninger i klubben.

I forhold til sidstnævnte var det primære budskab, at 1 1/2 – 2 timers tempokørsel (læs: tungen ud af halsen kørsel) giver meget ringe effekt på forbedring af styrke og kondition, hvorimod 1-20 minutters interval og resten af tiden i cruisetempo giver forbedring af af alle parametre incl. social ride.

Meget inspirerende aften. Oplægget er vedhæftet.

Med sportslig hilsen
Tine L. Christensen

Formand@cch-hj.dk

Tlf. 25521399