NETVÆRKSAFTEN MED DE NORJYSKE CYKELKLUBBER

Tirsdag den 20/11/18 deltog CCH i netværksaften ved NBC Frederikshavn med temaet Løbsafvikling. Der var desuden deltagelse fra Brønderslev, Dronninglund, Saltum og selvfølgelig Frederikshavn. DGI var vært ved aftenen og Mikkel og Mette havde medbragt inspirationsoplæg om løbsplanlægning, – forberedelse og afvikling. Vi sender materiale med ud i løbsudvalgene. Vi blev bekendt med, at kun 10% af de aktive cykelryttere på landsplan er medlem af en cykelklub. Der er altså et stort potentiale ift. at få flere medlemmer og et stort potentiale i at formidle klubbens aktivet via FB og Instagram, som vi endnu ikke udnytter i CCH – vi må have gang i IT udvalget! Vi fik desuden drøftet udfordringen i det store løbsudbud med naboklubberne og koordineret de store traditionelle landevejsløb. Vi står med samme udfordring i klubberne – nemlig at det store udbud gør det svært at samle deltagere nok til vores løbe. Vi drøftede forskellige muligheder for, at støtte op om hinandens løb. DGI kunne desuden præsentere en række tilbud til klubberne. Herunder mulighed for at rekvirere ”Riders”, som tager sig af de uerfarne løbsdeltagere, så de får en god oplevelse. En vækstpakke ift. udvikling af klubben. Tilbud om kurser i ”God stil” – sidstnævnte bringer vi videre til kaptajnudvalg. Vi gik fra mødet med et løfte til hinanden om, at vi klubberne imellem vil arbejde på mere aktivitet omkring Social Rides, så vi kan besøge hinanden, få guidede ture og skabe stærkere relationer mellem klubberne. Det vil vi rigtig gerne have flere medlemmer til at være med til at løfte og I kan som sædvanlig give besked på bestyrelsen@cch-hj.dk.