NYT FRA BESTYRELSEN

Vi har nu holdt første ordinære bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse. Her har vi besluttet at øge informationsstrømmen til klubbens medlemmer.

Vi udsender derfor ”Nyt fra bestyrelsen” efter hvert bestyrelsesmøde. Vi offentliggør desuden dagsorden nogle dage inden kommende bestyrelsesmøde. Du kan finde informationerne på klubbens hjemmeside.

Du kan følge vores arbejde

Du kan finde oplysning om dato for bestyrelsesmøderne i oversigten ”Klubben arrangerer” på hjemmesiden. Du kan indsende forslag til bestyrelsen og følge dit forslag via dagsorden og efterfølgende referat.

Nedsættelse af udvalg

Vi har inviteret alle klubbens medlemmer til møde 18/04/18, hvor vi skal have nedsat de første udvalg. Vi håber at se så mange som muligt og vil også gerne have tilmelding fra de, som allerede har givet tilsagn om deltagelse i udvalg, så vi kan købe nok mad. Vores næste delmål ift. Klubbens nye struktur er, at klubbens aktiviteter fra august knyttes til udvalg og har klare beskrevne opgaver.

Beslutninger på bestyrelsesmødet 04. april 2018

Der er igangsat indkøb af ATV til sporbyggerne.

Vi har haft indledende møde med Team Hjørring med henblik på et fremtidigt samarbejde – gerne fra denne forårssæson.

Vi afsætter fremadrettet årlige midler til CCH Ungdom. I 2018 afsættes kr. 25.000,- til udlånscykler, træningslejr m.v.

Vi indkøber pavilloner med CCH- og sponsorlogoer til brug ved CCH arrangementer og til udlån til medlemmer, der i en gruppe deltager i arrangementer udenfor CCH regi.

Vi igangsætter tilrettelæggelse af førstehjælps kursus som et tilbud til medlemmerne, og særligt kaptajner både på Landevejs- og MTB delen. I den forbindelse indkøbes førstehjælpskit til udlevering til kaptajnerne i en størrelse, så det kan medbringes i en ryglomme.

Vi booster indsatsen for at få flere kaptajner på Landevejsdelen

Der er 03. april afholdt planlægningsmøde med Landevejsryttere, der gerne vil bidrage til, at vi får hvervet flere kaptajner, så opgaven for den enkelte kaptajn bliver lettere og sjovere.

Vi har i den forbindelse indkaldt til Kaptajnsaften 25. april, hvor vi vil inspirere, motivere og påklæde kommende kaptajner. Vi håber på et flot fremmøde og en konstruktiv aften med nye ressourcer til Landevejsdelen.

 

Vi ses på cyklerne!