NYT FRA BESTYRELSEN DECEMBER 2018

Arbejdende udvalg
Vi vil i 2019 sætte ekstra fokus på børne og ungdomsarbejdet i CCH. Vi har som tidligere skrevet inviteret udvalget til deltagelse i møde 14/01/19 ved DGI om fornyelse af børne MTB løb i 2019 og til et møde på tværs af landevej og MTB til drøftelse af den fremtidige indsats omkring træning og andre aktiviteter for børn.
Først i det nye år samles på ny et klubtursudvalg mhp. at planlægge klubtur for 2019. Målsætningen er, at få mindst lige så mange medlemmer med som i 2018 og gerne flere landevejsryttere.
Skriv på bestyrelsen på bestyrelsen@cch-hj.dk, hvis du har lyst til at være med i udvalget.

Førstehjælpskurser
Andet kursus for Landevejskaptajner afholdes 23/01/19. Dette kursus er målrettet skader på racercykel og på asfalt. Husk at tilmelde jer via link i begivenheden.

Nytårsparole
Nytåret nærmer sig og vi mødes traditionen tro til Nytårsparole kl. 11 nytårsaftensdag ved Thomas Sørensen, hvor vi kører en lille tur og ønsker hinanden godt nytår med kransekage og bobler.

Klubaftener i de mørke vintermåneder – brug af cykelcomputer
Vi har fået tilbud fra to medlemmer om vidensdeling omkring Garmin cykelcomputere. Vi vil desuden undersøge muligheden for en klubaften med oplæg omkring træning og træningsprogram for motionsrytterne.
Vi forventer at afholde klubaftenerne i februar og marts og vender hurtigst muligt tilbage med datoer.

Generalforsamling
Generalforsamling 2019 afholdes 28/01/19 kl. 19. Der er endnu ikke taget beslutning om mødested. Medlemmer vil modtage invitation til generalforsamling 4 uger før på mail. Forslag til dagsorden skal være modtaget senest 2 uger før – send gerne dit forslag på bestyrelsen@cch-hj.dk.
Dagsorden bekendtgøres på hjemmesiden 8 dage før generalforsamling.

Sponsorere
Vi vil gerne opfordre vores sponsorere til at gøre mere brug af vores FB-sider.

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul!