NYT FRA BESTYRELSEN DECEMBER 2019

Arbejdende udvalg
Vi runder nu året af og vil gerne takke alle frivillige for den store indsats i året der er gået. Uden jer ville vi ikke kunne afvikle alle de gode aktiviteter, som tegner vores klub!

Nytårsparole
Afholdes som altid 31. December kl. 13 fra Tømrermester Thomas Sørensens lokaler på Rømøvej 11. Vi cykler en times tid og ønsker hinanden godt nytår med lidt bobler og lidt sødt.

Generalforsamling 2020
Generalforsamlingen 2020 bliver afholdt 29/01/20 kl. 19 på Halvorsminde Ungdomsskole. I vil modtage invitation inden årets udgang og dagsorden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ved generalforsamlingen 2020 er der tre bestyrelsesmedlemmer på valg. Vi vil gerne benytte denne anledning til at opfordre jer til, at stille op til valg til bestyrelsen. Valg til bestyrelsen er også et vigtigt stykke frivilligt arbejde. Det er afgrænset til to år. Det giver rig mulighed for indsigt i og indflydelse på klubbens drift. Vi ved at der er mange gode idéer blandt medlemmerne og vil gerne se dem udfoldet via bestyrelsesarbejdet! Skriv til os på bestyrelsen@cch-hj.dk, hvis du vil tage en tørn i bestyrelsen.

En aften i godt selskab med Lindy Aldahl
CCH kan i samarbejde med vejleder Mette Brath invitere til en sjov aften med Lindy Aldahl fra tv-udsendelsen Rigtige Mænd. Lindy vil underholde og inspirere os 6. Februar 2020 fra kl. 19 på Halvorsminde Ungdomsskole. Shoppen bliver åbnet for billetter til arrangementet i starten af januar, men sæt allerede nu et kryds i kalenderen.

Klubaftner i godt selskab med Jens Peter Palmblad
Jens Peter stiller sig til rådighed med sit værksted og sin viden om vedligehold af cykler. MTB ryttere inviteres til en aften om cykelvedligehold onsdag den 5. februar kl. 19 og Landevejsryttere onsdag den 4. marts kl. 19 hos Vendelbocykler.

Klubtur 2020
Bestyrelsen har indgået et samarbejde med Jens Peter Palmblad om klubtur til Bornholm i foråret 2020. Nærmere information følger snarest.

Støttebrev til anke over Fredningsstyrelsens afgørelse omkring MTB spor i fredede områder
Bestyrelsen har valgt at støtte DGI i at anke Fredningsstyrelsens afgørelse. Anken skulle indgives senest 13. december, hvilket er overholdt.

Nyt klubtøj i 2022
Bestyrelsen igangsætter primo 2020 et udvalg til at designe og indkøbe nyt klubtøj til brug fra 2022. Vi skal sideløbende forny vores sponsoraftaler. Hvis du har lyst til at være en del af dette arbejde vil vi meget gerne høre fra dig på bestyrelsen@cch-hj.dk.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en glædelig jul!