NYT FRA BESTYRELSEN FEBRUAR 2019

Arbejdende udvalg

Bestyrelsen har modtaget referat fra MTB kaptajnkoordinationsudvalgets møde 09/01/19. Udvalget har forslag om særlige arrangementer for kaptajner for at belønne deres indsats i klubben. Dette vil Bestyrelsen gerne imødekomme og udvalget opfordres til at komme med idéer og budget og til at bidrage til at afholde arrangementer. Der er desuden forslag til medlemsture en gang om måneden, hvilket var en stor succes i 2018. Også dette imødekommes med begejstring i Bestyrelsen. Endelig er der forslag til fælles udvalgsmøder 2 gange årligt. Dette forslag skal behandles i bestyrelsen.

Bestyrelsen har som tidligere beskrevet inviteret til møde i Licens- og Ungdomsudvalget 13/02/19. Der bliver i alt 15 deltagere på mødet på tværs af børn, unge, landevej og MTB. Vi skal drøfte ønsker og idéer til fremtidigt arbejde omkring børn og unge, hvilket Bestyrelsen gerne vil prioritere. Bestyrelsen ønsker desuden at have fokus på både bredde og talentudvikling. Der tages afsæt i tidligere udarbejdet strategiplan ved Jan Holst og Per Bundgaard. Der er desuden input fra afholdt møde i DGI 14/01/19 vedr. børneløb.

Bestyrelsen vil i 2019 arbejde på at gennemføre plan om at synliggøre udvalg og referater. Dette udfordres af den skærpede lovgivning omkring persondata. Man kan altid henvende sig til bestyrelsen på bestyrelsen@cch-hj.dk, hvis man ønsker at deltage i et udvalg eller vide hvilke medlemmer der er i de enkelte udvalg.

I 2019 har vi brug for flere ressourcer i sponsorudvalget og vi hører derfor gerne fra jer, hvis I har lyst til at deltage i dette.

Vi skal nu nedsætte årets klubtursudvalg og der arbejdes aktuelt med at finde deltager fra Landevejsafdelingen, således at vi kan få endnu større deltagelse fra Landevejsafdelingen til årets klubtur. Skriv til os på bestyrelsen@cch-hj.dk, hvis du har lyst til at deltage eller har gode idéer.

Generalforsamling 28/01/19

Bestyrelsen har konstitueret sig efter årets generalforsamling. Se rollefordelingen på www.cch-hj.dk .

Vi vil gerne endnu engang sige tak til jer, der bidrog med beretning og til alle der deltog og bidrog til en god og konstruktiv generalforsamling.

Vi har ved generalforsamling taget beslutning om, at der fra og med februar udsendes nyhedsbrev til alle medlemmer pr. mail sammen med et link til årskalenderen, som vil være opdateret mindst en måned frem. Nyt fra bestyrelsen vil desuden fortsat kunne ses på hjemmesiden.

Aktiviteter i CCH

13/02/19          Møde i Licens- og ungdomsudvalg kl. 18 i Meny

25/02/19          Klubaften med træningsinspiration af Anders Lind kl. 19 i Sparekassen Vendsyssel

10/03/19          Vintercup i Tornby

13/03/19          Klubaften med vidensdeling om Garmin cykelcomputere kl. 19. Mødested ændres måske.

30/03/19          Standerhejsning ved Thomas Sørensen

                                                                                                                                        Vinterhilsner fra bestyrelsen 🙂