Nyt fra bestyrelsen Februar 2020

Generalforsamling 29.01.20
Bestyrelsen har konstitueret sig efter årets generalforsamling. Se rollefordelingen på www.cch-hj.dk .

Vi vil gerne endnu engang sige tak til jer, der bidrog med beretning og til alle der deltog og bidrog til en god og konstruktiv generalforsamling.

Kontingent
Kontingent for 2020 blev vedtaget på generalforsamlingen, og er uændret fra tidligere år på kr. 450,- Medlemssiden er åbnet for indbetaling.

Fokus på sikkerhed
Som et led i at øge sikkerheden i trafikken, investere vi i Garmin Radar som stilles til rådighed for kaptajnerne på MTB og Landevej. Andre medlemmer kan købe og bestille en via shoppen med tilskud fra klubben til kr. 900,-

Trafik official
Planlægningen er i gang med at få et kursus, til uddannelse af trafik official, op at stå i Nordjylland. Har du lyst til at blive uddannet, er du meget velkommen til at melde dig ved at skrive en mail til bestyrelsen.

DGI MTB Vintercup
CCH er igen i år vært ved en afdeling af DGI’s vintercup den 15. marts 2020. Det er den 7. og næstsidste afdeling i denne sæson. Cup udvalget står for tilrettelæggelse og afviklingen.

Forårsklubture
Vi har to ture i pinsen, hvor den ene går til Bornholm og den anden går til Tjekkiet. Begge ture er tilskudsberettiget med 500 kr. Vi vil gerne opfordre til flere klubture i kommende sæson.
Der er oprettet ”begivenheder” for begge ture i vores facebookgrupper , hvor al kommunikation/information vedr. turene

Aktiviteter i CCH

04.03.20      Klubaften – i godt selskab med Jens Peter Palmblad
15.03.20      DGI MTB Vintercup
28.03.20        Standerhejsning ved Thomas Sørensen

 

Med sportslig hilsen
CCH Bestyrelsen