Nyt fra bestyrelsen februar 2021

Konstituering
Bestyrelsen har konstitueret sig på det første afholdte bestyrelsesmøde efter den afholdte generalforsamling den 28. januar 2021, som for første gang blev afviklet over Teams.
Jens Rømer er valgt som formand, Claus Drivsholm er valg som næstformand, Kenneth Maysfelt fortsætter som kasserer, Laila Vejrgang er valgt som sekretær og sidst men ikke mindst er Erik Andreassen valgt til resten. 😉

Standerhejsning
Traditionen tro afholder vi standerhejsning, hvis COVID-19 restriktioner, tillader det. Datoen er fastsat til den 27. marts

Kontingent

Der er åbnet for indbetaling af kontingent, til de betalende medlemmer fra 2020, kan vælge halv kontingent for 2021 som kompensation for 2020s manglende/aflyste aktiviteter. Kontingent skal være betalt inden standerhejsning.

Træningen

Siden uge 1 har CCH medlemmer modtaget træningsprogrammer OptimizarR således at man har lidt trænings inspiration i denne tid hvor man kun kan træne ganske få sammen. Som nævnt tidligere vil træningsprogrammerne blive fremsendt til medlemmerne løbende frem til og med uge 25. Nye medlemmer af CCH får ligeledes fremsendt træningsprogrammerne som en del af velkomsten i CCH.

Synlighed

For at promovere vores MTB og Landevejs træning, har bestyrelsen besluttet at købe annoncering på de sociale medier som Facebook og Instagram. Dette gør vi for at tiltrække flere medlemmer i klubben da vi i de senere år har oplevet en medlemstilbagegang. Promoveringen på de sociale medier vil selvsagt først starte når der igen åbnes for træning i større grupper.

Licenstræning
I efteråret blev der afholdt et online møde med en gruppe MTB rytter med det formål at skabe miljø i CCH regi for MTB licens rytter. Indtil videre har der været 2 fælles træninger i gruppen – den 3. træning i februar måtte aflyses pga. Corona. Om Corona situationen tillader det tager MTB Licens rytterne på teknik kursus i Slettestrand til marts 2021. Hvis man kunne tænke sig at prøve kræfter med MTB licens løb er man meget velkommen i gruppen – kontakt evt. Jens Rømer for at høre nærmere.

Sportslige hilsner
Bestyrelsen