NYT FRA BESTYRELSEN JANUAR 2020

Arbejdende udvalg
Bestyrelsen har ved møde 13/01/20 besluttet, at afsætte flere midler til aktiviteter i CCH. Det drejer sig om klubture, aktiviteter for frivillige hjælpere i CCH og aktiviteter generelt. Kasserer vil orientere yderligere ved Generalforsamling.

I 2020 ønskes derfor nedsat et aktivitetsudvalg, som kan arrangere aktiviteter og gerne i samarbejde med øvrige medlemmer med gode idéer til aktiviteter. Enkeltmedlemmer eller grupper kan søge om midler til aktiviteter, som øvrige medlemmer kan deltage i.

Der ønskes desuden nedsat et udvalg til at varetage en analyse af medlemmernes ønsker til klubben.

Skriv til bestyrelsen på bestyrelsen@cch-hj.dk, hvis du har lyst til at være medlem af et af disse udvalg eller har idéer du gerne vil søge midler til at sætte i gang.

! Ændring af regler for kørselsgodtgørelse for licensryttere !
Bestyrelsen har ved møde 13/01/20 besluttet, at der fremadrettet kun gives kørselsgodtgørelse op til om med U25 ryttere. Se i øvrigt regler på hjemmesiden.

Generalforsamling 2020
Generalforsamlingen 2020 bliver afholdt 29/01/20 kl. 19 på Halvorsminde Ungdomsskole. Endelig dagsorden vil blive udsendt sammen med regnskabet senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vi glæder os til at se mange medlemmer til generalforsamlingen.

En aften i godt selskab med Lindy Aldahl
Shoppen er nu åben for køb af billet til dette arrangement. Billetprisen er kr. 150,- for CCH medlemmer og 200,- for øvrige. CCH bidrager med kr. 50,- til CCH medlemmer og overskud ved arrangementet doneres til Hospitalsklovne i Region Nordjylland.

Klubaftner i godt selskab med Jens Peter Palmblad
Husk klubaftner ved Jens Peter om vedligehold af cykler. MTB ryttere inviteres til en aften om cykelvedligehold onsdag den 5. februar kl. 19 og Landevejsryttere onsdag den 4. marts kl. 19 hos Vendelbocykler.

Klubtur(e) 2020
Bestyrelsen har indgået et samarbejde med Jens Peter Palmblad om klubtur til Bornholm i foråret 2020. Nærmere information følger. Vi vil desuden gerne invitere til, at komme med forslag om andre klubture og ansøgning om medlemstilskud.

 

Vi ses til Generalforsamlingen!