NYT FRA BESTYRELSEN MAJ 2018

Arbejdende udvalg
Vi har op til dette bestyrelsesmøde modtaget det første referat fra et arbejdende udvalg – nemlig Koordineringsudvalget for MTB-kaptajner. Udvalget har fremsendt referat af udvalgsmøde til Bestyrelsen mhp. beslutning om nyt starttidspunkt for MTB-træningen, samt til information om fremtidige kurser til MTB kaptajner. Udvalget har samtidig udpeget en kontaktperson til bestyrelsen.

Vi har siden nedsættelse af udvalg fået kendskab til, at udvalgene afholder møder efterhånden som opgaver skal løses og i det omfang de aktuelle opgaver kræver det.

Vi vil gerne opfordre til, at de øvrige udvalg følger samme struktur som Koordineringsudvalget for MTB-kaptajner.

Vi har fortsat plads til mange flere i de forskellige udvalg. I vil snart kunne se en oversigt over udvalg, opgaver og bemanding på hjemmesiden.

Vi har særligt brug for medlemmer til aktivitetsudvalget. Den næste opgave i dette udvalg er vores fælles grillaften den 19/06/18 på Solhjem i Bjergby.

ATV’en er nu på sporet
ATV er indkøbt via Gorm ved JPS og ibrugtaget i Tornby af sporbyggerne her. ATV’en kan bruges på de øvrige spor CCH vedligeholder og vi opfordrer derfor sporbyggerne til at koordinere udlån af ATV og vogn.

Nyt spor i Slotved Skov i Sindal
Gode kræfter arbejder på at etablere et nyt sjovt spor i Slotved skov. Vi vil løbende orientere om status.

Flere kaptajner på Landevejsdelen
Der er 25. april afholdt møde med eksisterende og potentielle landevejskaptajner og løjtnanter. Op til mødet og efter mødet har flere tilbudt sig som kaptajner og løjtnanter og der er efterfølgende afholdt workshop for landevejskaptajner med yderligere påklædning til opgaven, så alle får en god oplevelse. Der er stadig plads til flere kaptajner på A, B, C og D hold.

Det kan anbefales at køre med ud i det blå på opdaterede ruter med oplagte kaptajner!

Førstehjælpskurser
Vi afholder førstehjælpskurser 14/05/18 og 23/05/18 kl. 19-21 i Sparekassen Vendsyssel, Hjørring. Der er fortsat ledige pladser på kurset 23/05, så meld dig gerne til på begivenheden i CCH/Landevej eller ved at skrive til bestyrelsen@cch-hj.dk.

Nordjylland rundt
CCH er medarrangør af Nordjylland rundt og vi vil i den forbindelse få brug for ca. 40 hjælpere til afgrænsede opgaver. Opgaverne defineres ved møde 22/05/18.

Kom og give en hjælpende hånd ved et af sommerens helt store og meget velarrangerede løb. Det er en sjov oplevelse! Giv besked til Per på kasserer@cch-hj.dk, hvis du kan afse nogle timer 09/06/18.

Ungdom
CCH har fået 3 nye medlemmer fra VVMC (Vodskov). Der er tale om ungdomsryttere der har løst licens og kører i CCH tøj ved løb.

Der er desuden taget beslutning om, at CCH ungdom deltager i fællestræning blandt Nordjyske klubber. Indtil videre kun MTB.

Bestilling af klubtøj
Der bliver snarest mulighed for igen af bestille klubtøj. Hold øje med opslag vedr. dette.

CCH events i nærmeste fremtid

Hjørring Dyrskue
Jens Peter fra Vendelbocykler har fået invitation fra Hjørring Kommune til at være repræsenteret i et foreningstelt for brugere af naturen. Jens Peter har inviteret CCH til en fælles event med mobil teknikbane, udlåns-MTB’er og mulighed for at fortælle om vores sport og besvare spørgsmål fra Hjørrings borgere. Formålet er selvfølgelig, at tiltrække endnu flere medlemmer, men også at være imødekommende overfor evt. cykel-skeptiske borgere, så vi kan få en endnu bedre dialog.

Vi har brug for frivillige til denne event, som løber af staben 22/6 kl 8-17 og 23/6  kl 8-16. Du kan melde dig til at være i teltet i et par timer eller mere og får herved også mulighed for, at komme lidt på dyrskue J

Kulturnatten 01/06/18
Jan Ritter har taget initiativ til at lave et MTB event med den mobile teknikbane på kulturnatten. Vi vil også gerne støtte dette initiativ og opfordrer derfor til, at man melder sig til at deltage i den praktiske og sidenhen sjove afvikling af denne event i midtbyen.

Meld dig som frivillig til et eller begge events på bestyrelsen@cch-hj.dk og husk at oplyse om event, opgave og tidsrum. Tak på forhånd for indsatsen!

 

Brug af CCH facebooksider
Bestyrelsen har fået henvendelse med opfordring til, at regulere indlæg på CCH’s Facebook sider. Vi har besluttet, at vi ikke vil regulere oplæg på siderne. Vi vil i stedet opfordre alle brugere af siderne til at have pli på de sociale medier og derved forebygge shitstorms. Vi vil især opfordre til at efterkomme 24 timers reglen om, at man overvejer sin respons på et indlæg i 24 timer inden man farer i blækhuset. Skulle du blive ramt af en shitstorm pga. et oplæg, så slet selv dit oplæg!

 

Vi ses på cyklerne!