NYT FRA BESTYRELSEN MARTS 2019

Arbejdende udvalg

Licens- og ungdomsudvalget har været samlet og det primære fokus i nærmeste fremtid er at flere børn får mulighed for at prøve at være med i vores cykelfællesskab. Vi vil derfor opfordre jer til, at tage jeres egne børn med til børnetræning og til at sprede budskabet om, at man kan være med på den cykel man har. Vi vil kunne tilbyde træning til børn i alle aldre og der er ikke noget krav om, at man køre på en speciel cykel. Blot krav om cykelhjelm!

Det har ikke været muligt at samle tilstrækkeligt med ressourcer til klubtursudvalget og bestyrelsen har derfor besluttet, at der ikke bliver arrangeret klubtur i år, med mindre vi i løbet af få uger kan finde ressourcer der kan løfte opgaven. Skriv til os på bestyrelsen@cch-hj.dk, hvis du gerne vil have en klubtur i 2019 og er parat til at deltage i planlægningen.

DGI Vintercup

Søndag den 10. marts var CCH vært ved 6. afdeling af DGI mtb vintercup. Løbet blev afviklet i fantastisk godt vej med deltagelse af 160 mtb ryttere. En kæmpe tak til alle hjælpere, vi kan ikke gøre det uden Jer.

Klubaften med træningsinspiration ved Anders Lind

I forbindelse med klubaften med Anders Lind blev det aftalt, at Anders’ slides blev tilgængelige for medlemmer. Oplægget kan rekvireres ved at skrive til bestyrelsen@cch-hj.dk.

Standerhejsning

Snart cykler vi en ny sæson i gang med standerhejsning. Der er standerhejsning for børnene 23. marts i på p-pladsen i Bagterp Plantage og 30. marts hos Thomas Sørensen for de voksne.

Kontingent for 2019

Der er åbnet for betaling af kontingent efter generalforsamlingen, hvor vi vedtog forslag om uændret kontingentsats.
Betaling skal ske senest 20. marts 2019.

Besøg vores hjemmeside – i menuen vælges MEDLEM – så går det vist af sig selv.

Husk at du kun modtager mails om klubbens aktiviteter, hvis du har betalt kontingent.

Aktiviteter i CCH

23/03/19          Standerhejsning for børn i Bagterp Plantage

30/03/19          Standerhejsning ved Thomas Sørensen

20/04/19          Linjeløbet på Solhjem

Med sportslig hilsen
Bestyrelsen