NYT FRA BESTYRELSEN NOVEMBER 2018

Arbejdende udvalg

Licens- og ungdomsudvalget inviteres i februar 2019 til møde mhp. på drøftelse af den fremtidige indsats omkring børn og unge i CCH. Udvalget skal blandt andet tage stilling til brug af afsatte midler, træneruddannelse og særlige indsatser ift. talenter.

Bestyrelsen har allerede givet positivt tilsagn til økonomisk støtte til et U19 cykelhold på landevej. Et tilsvarende initiativ for MTB ungdomsryttere vil også blive imødekommet positivt.

Førstehjælpskurser

Første kursus for MTB kaptajner er afholdt 7/11/18. Kurset var målrettet skader på MTB og i skoven.

Andet kursus for Landevejskaptajner afholdes 23/01/19. Dette kursus er målrettet skader på racercykel og på asfalt. Husk at tilmelde jer via link i begivenheden.

Generalforsamling

Generalforsamling 2019 afholdes 28/01/19 kl. 19. Der er endnu ikke taget beslutning om mødested. Medlemmer vil modtage invitation til generalforsamling 4 uger før på mail. Forslag til dagsorden skal være modtaget senest 2 uger før – send gerne dit forslag på bestyrelsen@hj-cch.dk.

Dagsorden bekendtgøres på hjemmesiden 8 dage før generalforsamling.

Kontingentrestance

Kun medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret. Der er aktuelt omkring 70 medlemmer, der har modtaget anden erindring om at betale kontingent. Udmeldelse kræver skriftlig meddelelse til bestyrelsen senest 31/12/18. Ved udmeldelse skal klubtøjet afleveres til bestyrelsen. Ingen medlemmer er ekskluderet pga. kontingentrestance – så få det nu gjort 😉

Trafik officials

Vi har brug for at få uddannet Trafik officials til vores cykelløb. Uddannelsen tager i 2019 16 timer. Hvis det

er noget for dig, så skriv til os på bestyrelsen@cch-hj.dk.

 

Klubaftener i de mørke vintermåneder – brug af cykelcomputer

Vi har brug for 2-3 medlemmer, der kan dele viden om brug af cykelcomputer så vi er mange flere der kan få meget mere glæde af vores grej – herunder også nedtagning af ruter til cykelcomputeren. Skriv til os på bestyrelsen@cch-hj.dk hvis du vil dele din viden J

 

Vi ses på cyklerne!