NYT FRA BESTYRELSEN NOVEMBER 2019

Frivillighed
Bestyrelsen har den 04/11/19 afholdt udvidet bestyrelsesmøde. Temaet var frivillighed og emner til drøftelse var udfordringen med at få tilstrækkeligt med frivillige ressourcer til at afvikle klubbens aktiviteter og fastholde de frivillige ressourcer vi har.

De inviterede til mødet var udover bestyrelsen, suppleanter, rytterrepræsentanter og kontaktpersoner for de enkelte udvalg.

Mødet resulterede i nedenstående pointer. Bestyrelsen arbejder videre med temaet.

Foreningsånd
Definition af den drivkraft der er i en forening der drives af frivillige kræfter.

Foreningsånd er ikke en selvfølgelighed. Den skabes i den enkelte ved gode oplevelser i en forening, hvor andre har gjort en indsats for at vi kan få en god oplevelse. Den skal næres ved oplevelse af samvær, fællesskab og afvikling af gode arrangementer.

Interessefællesskaber
Vi tilvælger frivillige aktiviteter ift. vores egne interesser – fx. sporbygning, træning af børn, afvikling af (licens)løb og meget andet.

Socialt samvær
Vi fastholdes i frivillige aktiviteter ved det sociale samvær med de øvrige deltagere i aktiviteten – især når der er tale om, at de samme medlemmer mødes omkring kendte rutiner.

Gennemsigtighed og et ansvar der er til at bære
Jo mere gennemsigtig en aktivitet er, dvs. at vi kender omfang og indhold af aktiviteten – jo lettere er det at få frivillige nok til en given aktivitet. Det er ligeledes vigtigt, at man ikke føler risiko for at påtage sig et større ansvar end man er klar til at løfte.

Husk åndehuller
Man har brug for pauser som frivillig. Ved deltagelse i aktivitet som afvikles kontinuerligt som fx træning og kaptajnkørsel, er der brug for en periode uden pligter, hvor man kan samle kræfter. Det er ideelt, at have så mange frivillige ressourcer, at den enkelte ikke føler sig uhensigtsmæssigt bundet af opgaven. Vi skal være gode til at tjekke ud ved behov, så sandsynligheden for at vi tjekker ind igen er større.

Forslag til at dyrke foreningsånden og sikre tilstrækkelige frivillige ressourcer
– 
ét fast årligt socialt arrangement for frivillige i foråret

– en frivilligkoordinator med kontakt til nøglepersoner ift. at få frivillige nok til aktiviteter

– sæsonopstartsevents for at tiltrække flere frivillige til en given aktivitet – kaptajn Landevej/MTB, sporarbejde m.v.

 Vi ses på cyklerne 🙂