NYT FRA BESTYRELSEN OKTOBER 2018

Udvidet bestyrelsesmøde 01/10/18.

Deltagere: Søren Holt, Kim Espersen, Allan Hareskov, Gorm Steffensen, Maiken Jensen, Thomas Hansen, Bjarne Christensen – foruden bestyrelsen.

Drøftelser af diverse emner givet af bestyrelsen og de øvrige deltagere.

Der er ikke taget beslutninger på dette bestyrelsesmøde, idet mødet havde til formål at få flere og andre perspektiver på de emner bestyrelsen har valgt til mødet.

Og vi blev ikke skuffede – udbyttet af mødet var nedenstående idékatalog, som vi i den kommende tid må finde tid og anvendelse for via bestyrelse eller udvalg.

Idékatalog

 • Ansættelse af træner der kan varetage træning af licens/ungdom samt tilbyde specifik træning/sparring til andre grupper, herunder kaptajner.
 • Tilskud til ungdomsrytteres træning og lignende for de som har potentiale og for at stille de unge lige uanset forældreressourcer
 • Udvidelse af Team Up kalender med endnu en konto til landevej
 • Undersøge alternativer til Conventus mhp. at optimere shop, hjemmeside, kommunikation, kontingentbetaling, bogføring mv.
 • ”Belønning” for frivillige indsatser kunne være to årlige sammenkomster for alle udvalg med et tema og fælles spisning
 • Linjeløbet kan optimeres ved at lave mere ensretning på ruten for den øvrige trafik
 • FB grupper for de forskellige spor, som CCH har ansvar for at vedligeholde mhp. at tiltrække brugere af sporet, herunder undersøge mulighed for at brugere giver tilskud til sporarbejdet
 • Passivt medlemskab med mulighed for kun at støtte sporarbejdet
 • Sæsonmedlemskab for turister
 • Samarbejde med turistforeninger omkring MTB-ferie på CCH spor, herunder hjemmeside med annoncefinansiering
 • Brugertællerudstyr til opsætning på de forskellige spor mhp. at bruge registrering af antal brugere som løftestang for samarbejdet omkring sporarbejdet, turistsamarbejde mv.
 • Klubtursudvalg kan med fordel nedsættes allerede nu mhp. at få repræsenteret begge afdelinger ved planlægning af ny klubtur i 2019
 • Samarbejde omkring sporbygning kan struktureres i almindelig drift/vedligehold og forbedringer. Der kan desuden med fordel involveres ekstern konsulent i sporbygningsarbejdet 1-2 gange om året for at blive inspireret og sikre at sporene lever op til krav fra blandt andre naturstyrelsen
 • Synlig status over antal medlemmer og fordeling på MTB og Landevej – evt. med lidt historik, så vi kan se udviklingen
 • Fælles mødested MTB og Landevejs træning – evt. Godhåb, Halvorsminde Ungdomsskole, BIF, klubhus
 • FB gruppe for medlemmer med Trail og Enduro interesse – allerede realiseret
 • Tidtagning via armbånd og app – Søren tester udstyret i Vinstrup og giver tilbagemelding om potentialet

TAK til deltagerne på det udvidede bestyrelsesmøde for de mange og inspirerende input!