NYT FRA BESTYRELSEN SEPTEMBER 2019

Arbejdende udvalg
Licens- og ungdomsudvalget er inviteret til møde 23/10/19 med status på året og drøftelse af ønsker til fremtidig aktivitet.

Cupudvalget er godt i gang med at planlægge årets plantageløb 12/10/19 og dette involverer også sporudvalget i Tornby klitplantage, som allerede har lavet et rigtig flot stykke arbejde på sporet efter sommerens slidtage.

Landevejs kaptajnskoordinationsudvalget har i samarbejde med bestyrelsen afviklet Klubmesterskabet 2019. For første gang i klubbens historie omfattede klubmesterskabet også MTB afdelingen. Endnu en tradition blev ændret ved, at man denne gang har vundet en klubmestertrøje. Vi vil gerne høre fra vinderne på bestyrelsen@cch-hj.dk om ønsket størrelse på klubmestertrøjen.

Ad hoc klubtursudvalget har afviklet klubtur i weekenden 13/9-15/9/19.

MTB kaptajnskoordinationsudvalget valgte i samarbejde med bestyrelsen, at aflyse den planlagte frivilligfest, fordi invitationen ikke var nået bredt nok ud. Bestyrelsen har taget bolden og kommer snarest med invitation til en fælles aktivitet for alle medlemmer, der bidrager med en frivillig indsats til klubbens aktiviteter, herunder deltager i udvalgsarbejde.

Uddannelse af Trafik officials i CCH
CCH har brug for Trafik officials, når vi afvikler Licensløb. Vi vil gerne have uddannet op til 8 af vores medlemmer til denne opgave.

DCU afholder uddannelsen i Kolding 8. – 9. November med tilmeldingsfrist 4/10/19. Se mere info på trafik-official.dk og skriv til bestyrelsen@cch-hj.dk, hvis du har lyst til at deltage.

Klubfesten
Afholdes igen i år i DanaCup centret. Datoen er 09/11/19 og temaet er oktoberfest. Vi har brug for frivillige, som har lyst til at være med til at afvikle festen, så skriv til os om du vil give en hånd til en afgrænset opgave på bestyrelsen@cch-hj.dk.

Klubaften i vintermørket
Vi vil i januar/februar afholde 1-2 klubaftener. Vi vil gerne høre fra jer om idéer – det kunne fx være stumpeaften, hvor vi bytter cykeldele eller en aften med inspiration til cykelvedligehold. Lad os høre gode idéer på bestyrelsen@cch-hj.dk.

Aktiviteter i CCH
12/10/19          Sparekassen Vendsyssel Plantageløbet og DGI MTB børneløb i Tornby
09/11/19          Klubfest

Vi ses på cyklerne 🙂