NYT FRA BESTYRELSEN

Vi har konstitueret os i den nye bestyrelse og har taget hul på planlægning af klubbens omlægning til udvalgsstruktur.

Vores målsætning er, at vi i det første år får nedsat og igangsat arbejdende udvalg og at vi indenfor to år har selvkørende udvalg, der refererer til bestyrelsen.

Du kan følge vores arbejde
Du kan følge med i arbejdet her på hjemmesiden og i oversigten for 2018 (CCH arrangerer), hvor vi har registreret vores bestyrelsesmøder og de øvrige møder, der er behov for ift. at få beskrevet opgaver og nedsat udvalg.

Nedsættelse af udvalg
Vi har 25/03/18 afholdt en workshop, hvor vi har beskrevet hovedopgaver i klubben.

Vi indkalder til møde 18/04/18, hvor vi skal have nedsat de første udvalg.

Vi har brug for dig
Vi har allerede tilsagn fra flere medlemmer, som har lyst til at være en del af et udvalg. Jo flere medlemmer, der har lyst til at engagere sig i udvalgsarbejdet, jo mindre bliver opgaven for hver enkelt. Vi vil også gerne høre fra dig, hvis du har lyst til at være med i et udvalg.

Mange løser allerede opgaver ifm. løb, sociale arrangementer, sporvedligehold m.v. Disse opgaver skal beskrives og placeres i et relevante udvalg. Vi har lægger en skabelon på hjemmesiden, som du kan benytte dig af.

Vi vil høre dine ideer
Vi vil meget gerne høre fra medlemmer om idéer, ønsker, initiativer m.m. Derfor har vi lagt en skabelon på hjemmesiden, som du kan udfylde og sende til os. Vi vil fremadrettet have et fast punkt på vores dagsorden til bestyrelsesmøderne, hvor vi behandler henvendelser fra medlemmer. Du skal indsende dit forslag 14 dage inden et bestyrelsesmøde, så giver vi dig en tilbagemelding efter mødet.

Vi glæder os til et spændende år og et godt samarbejde!