Nyt tiltag på landevej – gennemsnitshastigheder for alle hold

Vi har i bestyrelsen i samråd med Erland valgt at sætte gennemsnithastigheder på de enkelte hold. Vi har gennem tiden fået flere tilbagemelding om negative oplevelser med for høj fart. Dem vil vi, vel vidende, at det kan vi ikke 100%, gerne undgå. Vi vil gerne være tydelige i vores udmelding om forventninger. Vi vil gerne skabe så stor tryghed som muligt.

En god og tydelig forventningsafstemning fra start, tror vi er vigtig.

Det, at man gentagne gange oplever at blive savet over gør, at man fravælger det hold man burde sidde på, og derfor sidder man så og pisker tempoet op på et f.eks. et C-hold. Og så har vi problemet der. En ond cirkel.

Vi mener yderligere, at holdningen om “at man må sige en ned, hvis det kniber” netop HOLDER mange på et lidt lavere hold, end de behøver……netop pga. stolthed og “puke or die”- holdningen …man vil ikke være prügelknabe. Altså man “tør” ikke rykke op. Det er der da ikke meget udvikling i.

Vi vil ligeledes gerne undgå at det er den historie folk fortæller ude i byen. Så vil nye ryttere fravælge klubben fra start, eller fravælge den efter et par gange. Det kan da ikke være hensigtsmæssigt. Eller de holder helt om med at cykle 🙁

Se hastighederne her