Nytårshilsen fra bestyrelsen December 2020

COVID-19:
COVID-19 har i den grad præget 2020 også i CCH, hvor vi har måtte aflyse næsten alle planlagte arrangementer og en hel del klub træning. Vi i bestyrelsen håber meget at 2021 bliver anderledes positivt. Men netop på grund af de mange aflysninger har bestyrelsen besluttet at næste års kontingent for de nuværende medlemmer halveres i 2021.

Træningen:
I slutningen af november blev der afholdt et virtuelt foredrag for medlemmerne ved Ragnar Gudmundson fra OptimizaR. Der var stor tilslutning til foredraget, hvor ca. 45 medlemmer så med, da Ragnar gennemgik de forskellige træningszoner og træningsopbygning for de træningsprogrammer som var sendt ud til alle medlemmer på forhånd. Tilbagemeldinger fra medlemmerne på træningsprogrammer og foredrag har været meget positiv.

CCH har efterfølgende indgået en samarbejdsaftale OptimizaR som indtil videre løber frem til udgangen af juni 2021. Dette betyder at alle medlemmer fra den 4. januar og frem til den 27. juni vil modtage træningsplaner og træningsprogrammer for 2 forskellige niveauer til både MTB og landevej.

OptimizaR udarbejder 4 ugers planer ad gangen som fremsendes til CCH´s medlemmer. Med i aftalen er der et højt serviceniveau for at sikre en god implementering af træningsplanerne for alle medlemmer. Ragnar vil være til rådighed for løbende sparring/ dialog/ inspiration med kaptajnerne på CCH for alle hold. Afholdelse af de antal træningsmøder som er nødvendige med kaptajnerne for igangsætning og sikring af udførsel af træningsplanerne er også inkluderet i aftalen.

Når corona situationen tillader det vil der blive afholdt et live foredrag med Ragnar som vil omhandle træning m.m. Bestyrelsen håber, at træningsprogrammerne vil blive godt modtaget af medlemmerne. Brugen af træningsprogrammerne er selvfølgelig frivilligt og skal ses som et tilbud de medlemmer som ønsker at følge en mere struktureret træningsplan.

I samarbejdsaftalen er der også aftalt, at OptimizaR giver 20 % rabat på personlige træningsforløb og cykel test til alle CCH medlemmer. Prislisten uden rabat fratrukket kan ses nedenfor:

Der gives 20% rabat til alle CCH-medlemmer ved fremvisning af gyldigt medlemsbevis (fremvis indbetalingskvittering) af de nedenstående priser. Læs mere på http://optimizar.dk/

  • OptimizaR Kapacitetsanalyse (PPD eller laktattest): 1599kr
  • OptimizaR Kapacitetsanalyse (PPD- eller laktattest) og individuel træning 1599kr + 999kr pr. 8 ugers træningsmodul.
  • OptimizaR Kapacitetsanalyse (PPD- eller laktattest) og gruppetræning 1599kr + 999kr pr. 8 ugers træningsmodul pr. gruppe
  • OptimizaR Kapacitetsanalyse (PPD- eller laktattest) og træningsdag(-e) 1599kr + 2000kr. pr. samling (varighed max. 3 timer). Mulighed for flere dage eller længere dage
  • Træningsvejledning/ træningshjælp alene 699kr. pr. time.

Generalforsamlingen.
Som nævnt i tidligere mail vil generalforsamlingen vil blive gennemført virtuelt på Windows Teams den 28. januar 2021.

Alle medlemmer ønskes et rigtig godt nytår.
Vi “ses” på cyklerne