Persondatapolitik for Cykle Clubben Hjørring

Cykle Clubben Hjørring er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af Cykle Clubben Hjørring, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved Cykle Clubben Hjørring behandling af dine personoplysninger. Cykle Clubben Hjørring behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning. Afgivelse af oplysninger til Cykle Clubben Hjørring deles med Conventus der er databehandler.

 1. Hvornår indsamler og anvender Cykle Clubben Hjørring dine personoplysninger

Cykle Clubben Hjørring indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

 1. Når du indmelder dig som medlem af Cykle Clubben Hjørring, eller udøver medlemsaktiviteter.
 2. Når du tilmelder dig som medlem af Cykle Clubben Hjørring eller ønsker at gøre brug af Cykle Clubben Hjørring indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af Cykle Clubben Hjørring, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne modtage til og frameldinger til aktiviteter og arrangementer gennem Conventus-applikationen (ejet af Conventus A/S.) I denne forbindelse indsamler Conventus A/S alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og emailadresse.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til Cykle Clubben Hjørring.

 1. Hvornår videregiver Cykle Clubben Hjørring dine personoplysninger

Cykle Clubben Hjørring kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

 • leverandører Cykle Clubben Hjørring samarbejder med for at yde services til dig i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller din brug af Cykle Clubben Hjørring for eksempel leverandører af services, tjenester og support (inklusiv når dette relaterer sig til medlemstilbud), herunder Cykle Clubben Hjørring;
 • øvrige tredjeparter i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller brug af Cykle Clubben Hjørring, herunder Conventus ApS (ejer af Conventus-applikationen); eller
 • ​c. hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos Cykle Clubben Hjørring.

 1. Hvordan beskytter Cykle Clubben Hjørring dine personoplysninger

Cykle Clubben Hjørring har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Cykle Clubben Hjørring sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Cykle Clubben Hjørring kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Cykle Clubben Hjørrings sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.​

 1. Hvilke rettigheder har du

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Cykle Clubben Hjørring behandler om dig, kan du rette henvendelse til Cykle Clubben Hjørrings emailadresse.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Cykle Clubben Hjørring behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Cykle Clubben Hjørring om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Cykle Clubben Hjørring er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i Cykle Clubben Hjørrings indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes. I så fald, kan Conventus A/S ikke tilbyde dig de services, der fremgår af aftalen.

 1. Hvor længe opbevarer Cykle Clubben Hjørring dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse

Hos Cykle Clubben Hjørring gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit medlemskab af Cykle Clubben Hjørring, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig (Cykle Clubben Hjørring) og databehandler Conventus A/S af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

 1. Hvad sker der, når Cykle Clubben Hjørring ændre denne persondatapolitik

Cykle Clubben Hjørring opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at Cykle Clubben Hjørring løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Cykle Clubben Hjørring dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte Cykle Clubben Hjørring på kasserer@cch-hj.dk

 1. Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig.