Træningsprogram og virtuelt foredrag

Hej alle CCHér,

Som tidligere nævnt i nyhedsbrev har vi i bestyrelsen været i dialog med 3 lokale personlige cykeltrænere, som hver er kommet med deres oplæg til hvad de kan tilbyde CCH i form af specifikke træningsprogrammer, implementering af træningsplaner, sparring og inspiration. Bestyrelsen har valgt at tilknytte Ragnar Gudmundson fra Optimizar. Ragnar har allerede mødt en del af vores kaptajner til en intro aften tidligere her i efteråret og der var planlagt en mini bike camp for kaptajnerne, hvor formålet var at få baggrundsviden om de forskellige træningszoner og træningsopbygning. Samt at få et overblik over hvordan og hvor det er mest hensigtsmæssigt at gennemføre træningspassene. Dermed skulle dette have dannet grundlag for at kunne præsentere træningsindholdene for alle CCH medlemmerne. Men mini bike campen for kaptajnerne måtte desværre aflyses pga. af forsamlingsforbuddet på max. 10 personer

I stedet har vi valgt at Ragnar laver et 4 ugers træningsprogram på 3 niveauer til både landevej og MTB.  Træningsprogrammerne vil blive sendt til alle medlemmer pr. mail i slutningen af uge 47. For at alle medlemmer kan blive ordentligt introduceret til træningsprogrammerne og selvfølgelig til Ragnar selv vil der onsdag den 25-11-2020, kl.: 20:00 bliver afholdt et virtuelt foredrag, hvor Ragnar vil gennemgå træningsprogrammerne og formålet med de enkelte træningspas. Med førnævnte mail vil der også være et Windows Teams link som skal benyttes hvis man vil se foredraget online. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål under foredraget. Skulle man være forhindret på selve dagen vil der efterfølgende blive sendt mail til medlemmerne med et link således, at man kan se en ”båndet” udgave af foredraget.

Med sportslige hilsner
Bestyrelsen