Etiske regler

Klubbens omdømme vil altid være lig med den måde man enkeltvis og i flok bliver set på af omgivelserne!

Husk derfor altid, at være et godt eksempel for klubben og dine kammerater – ved at følge klubbens etiske regelsæt.
Vi arbejder mod doping
Vi kører altid med cykelhjelm
Vi følger færdselsreglerne
Vi følger holdkaptajnens anvisninger – han er der for din sikkerheds skyld!
Vi viser hensyn i trafikken. ‐ Man kan godt give plads selv om det er vores ret at køre to og to
Tag altid affald med hjem (Pakninger der forgår efter ét år, ligger stadig i et år)
Råb aldrig ukvemsord eller gør fagter af medtrafikanterne, heller ikke selv om de opfører sig som tåber
Kør aldrig mere end to og to (paradekørsel eller rulleskift)

Når vi kører MTB:
Viser vi hensyn til de øvrige brugere i skoven – Hils og smil
Følger vi anlagte ruter/stier og viser hensyn til naturen
Sæt farten ned, når du møder andre skovgæster.
Kør roligt og gør venligt opmærksom på, at du gerne vil forbi.
Skræm ikke dyrene og værn om træer og planter.
Undgå at køre på ridestier, skispor og de afmærkede vandreruter uden for skovvejene.
Kør aldrig i skovbunden uden for de officielle MTB-spor.
Kør ikke på fortidsminder – gravhøje, hulveje og stendiger m.fl.
Smid ikke dit affald i skoven.
Afpas altid din hastighed efter forholdene; færdselsloven gælder også i naturen.